Vállalatcsoport, holding működés támogatásai

Holding szervezet deklarálása

Cégcsoportban részt vevő cégek meghatározása. A meghatározás tartalmazza a cégek fizikai/logikai azonosítását, a cégcsoportban betöltött szerepüket, a közös törzsadatok kezeléséhez szükséges paraméterezéseket, jogosultságokat.

Adatáramlás vezérlése

A cégcsoportos működés miatt, az egyes sémában keletkezett adatok megfelelő transzformáció után (vagy anélkül) megjelennek egy vagy több másik sémában is. Az adatok továbbítása, többszörözése automatikus folyamat, felhasználói beavatkozást nem igényel.

   Közös törzsadatok eljuttatása a céges sémákba:

• A cégcsoport-vezérlő sémában rögzített törzsadatok megjelennek az egyes céges sémákban is. A törzsadatok köre és a célszervezetek köre jól behatárolható. Paramétertáblákban tárolt feltételrendszer teljesülése esetén a központi törzsben rögzített adatok letárolódnak a céges sémákban is.

   Holdingon belüli automatikus bizonylatok:

• A holdingban részt vevő cégek egymás közötti számlázása, készletforgalma során a mozgást kezdeményező cég lerögzíti a szükséges bizonylato(ka)t. A fogadó cég számára az „ellenkező” irányú mozgásbizonylatokat a rendszer automatikusan elkészíti (készletmozgás, számla).