info@innosmartkft.hu 1147 Budapest, Ilosvai Selymes u. 120 +36703209048

ELNYERT PÁLYÁZATAINK

Cégünk folyamatos technológiai és üzleti megújulásának finanszírozásához pályázati forrásokat is igénybe vesz.

Ismerd meg Európai Uniós forrásból finanszírozott fejlesztéseinket!

IBSystem® integrált vállalatirányítási rendszeren alapuló SaaS szolgáltatás ...

IBSystem® integrált vállalatirányítási rendszeren alapuló SaaS szolgáltatás nyújtására alkalmas termékcsomag kifejlesztése és technológiai hátterének kialakítása

A pályázat célja egy olyan SaaS szolgáltatás nyújtására alkalmas termékcsomag létrehozása, kifejlesztése meglévő rendszereinkből, amellyel alkalmassá válunk új piaci szegmensekben is megjelenni termékeinkkel (ERP, CRM, BI, Webshop), mint szolgáltató.

A projekt belső kódneve: SaaS

Kedvezményezett: Innosmart Kft.

Közreműködő szervezet:

Nemzetgazdasági Minisztérium – Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság (korábban MAG – Magyar Gazdaságfejlesztő Központ Zrt.) 1139 Budapest, Váci út 83.,

Irányító Hatóság:

Nemzetgazdasági Minisztérium – Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság

Projekt leírása, részfeladatai:

 • Dinamikus, ágazat specifikus menürendszerek és a funkciók ágazat specifikus vagy kontextustól függő konfigurálásának létrehozása, továbbá hardver környezet kialakítása
 • iCRM háttérrendszer és a BI alkalmazás integrálása
 • Mobil CRM és mobil BI – Technológiai kutatások megvalósítása, belső tudásbázis létrehozása
 • Mobil CRM és mobil BI – Szoftverarchitektúra-tervezés
 • Mobil CRM és mobil BI – Mobil szoftverrendszer üzleti folyamatainak és funkcióinak tervezése
 • Mobil CRM és mobil BI – Szoftverfejlesztés (programozás)
 • Mobil CRM és mobil BI – Szoftvertesztelés és minőségbiztosítás, dokumentálás
 • Komplex installáló felület létrehozása és minta adatbázisok tervezése
 • Egyedi dinamikusan bővíthető, az elsődleges, általános on-line help-pel együttműködő, ágazat vagy kontextus függő, második szintű help rendszer létrehozása.
 • E-learning és piacra jutás támogatása

A kutatás-fejlesztési projekt megvalósítása 2014.05.31-én befejeződött. A projekt mintegy 22 hónapon keresztül közvetlenül átlagosan 8 fő magasan kvalifikált szakmai ismeretekkel rendelkező szakembernek biztosított munkát, közvetett módon pedig további 5-7 főnek.

Mesterséges intelligencia alapú preklinikai kutatást támogató eszköz és technológia fejlesztése

Kedvezményezett neve: INNOSMART Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság által vezetett konzorcium

Projekt címe: Mesterséges intelligencia alapú preklinikai kutatást támogató eszköz és technológia fejlesztése

Támogatás összege: 279 210 973 Ft

A támogatás mértéke: 67,22 %

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt eredményeként az Innosmart Kft. és a HR Pharma Kft. a preklinikai vizsgálati egységeket gyártó cégek piacára kíván belépni egy új, integrált szenzorokat magában foglaló eszköz és technológia kifejlesztésével. A vállalat 2018-ben kezdett állatok viselkedésének informatikai szempontú vizsgálatával foglalkozni. A jelen projekt célja a korábban megszerzett tudás, tapasztalat GLP környezetben történő állatvizsgálatok során történő továbbfejlesztése a blokklánc technológia kereteinek felhasználásával. Az új eszköz kiküszöböli a jelenleg a piacon kapható termékek azon hiányosságát, hogy a mért adatok tárolást követő feldolgozása miatt nem lehetséges az állatok éjszakai viselkedésével kapcsolatos minták vizsgálata. Az új rendszer a kifejlesztett, mesterséges intelligencia alapú, tanítható algoritmusok révén képes lesz az esetleges válaszreakciókról (illetve azok következményeiről) új tudást előállítani a gyógyszerfejlesztést végző szervezeteknek. Az eredmények mind eszköz, mind szoftver formában hasznosítható lesz a preklinikai kutatásokat végző, menedzselő vizsgálóhelyek, hatóságok irányában.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.12.31.

A projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00226

Technológia fejlesztés az Innosmart Kft-nél

Közreműködõ szervezet:MAG – Magyar Gazdaságfejlesztő Központ Zrt.

1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház fszt.

A projekt célja, hogy a 2010. évben piacra bevezetett saját fejlesztésű vállalatirányítási rendszer értékesítésével és támogatásával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges IT hátteret fejlesszük, a szintén 2010-ben megnövekedett alkalmazotti létszámot el tudjuk látni megbízható számítástechnikai eszközökkel.

A projekt keretében 2010 IV. negyedévében  az alábbi eszközöket szereztük be:

 • 10 db notebook
 • 1 db netbook
 • 2 db szerver
 • 1 db szünetmentes tápegység
 • 1 db monitor

Többrétegű üzleti, önálló szoftver komponens fejlesztése

Többrétegű üzleti alkalmazások dinamikus adatbázis kezelést megoldó komponens továbbfejlesztése

A projekt célkitűzése egy olyan új önálló szoftver komponens kísérleti fejlesztése, mely a jelenleg egyik legkorszerűbb fejlesztési platformon biztosítja az adatbázis függetlenséget és alkalmas többrétegű alkalmazások adatbázis kezelésének támogatására oly módon, hogy az egy rugalmasan hangolható megoldást adjon a működési és üzemeltetési környezet függvényében.

A projekt belső kódneve: „IDAI”

Közreműködő szervezet:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztő Központ Zrt.

1139 Budapest, Váci út 83.

A projekt tevékenységeit az alábbi 8 részfeladatból áll:

1. Fejlesztői eszközkörnyezet kialakítása és a támogatandó adatbázis-rendszerek SQL-nyelvezetének modellezése
2. Az IDAI prototípus megtervezése
3. Tesztek tervezése, valamint az IDAI prototípus logikai és fizikai terveinek előállítása
4. Az IDAI prototípus programozása
5. Folyamat, teljesítmény, integrációs és regressziós tesztek végrehajtása
6. Valós integrálás üzleti célokat szolgáló szoftverekbe, szoftverrendszerekbe
7. Valós helyzet szimuláció
8. A projekt eredményeinek a dokumentálása, piacra jutás támogatása

A projekt eredményeként létrejövő prototípus műszaki újdonsága abban rejlik, hogy önálló szoftver rétegként, átlátszó módon illeszkedik bele az üzleti (vagy bármely más adatbázis alapú) rendszer, és az imént említett relációs adatbázis-kezelő rendszerek valamelyike közé úgy, hogy ennek a hozzákapcsolódó egységekre és felhasználókra nézve nem lesz észrevehető hatása.

A projekt 2013.05.31-én eredményesen lezárult.

Unify Team Developer 6.0-.NET

IBSystem® integrált vállalatirányítási rendszer továbbfejlesztése , teljes körű megújítása Unify Team Developer 6.0-.NET alapokon.

Jelen projekt alapvető célja, hogy az üzleti funkcionalitását tekintve megfelelő IBSystem® ERP rendszert technológiailag nagymértékben átalakítsa és naprakész műszaki állapotra hozza.

A projekt belső kódneve: „UTD60

Közreműködő szervezet: MAG – Magyar Gazdaságfejlesztő Központ Zrt.

1139 Budapest, Váci út 83.,

Az „UTD60” projekt célkitűzései:

 1. a régi technológia, illetve műszaki képességek megváltoztatása és megújítása, vagyis a hagyományos forráskód bázisból  korszerű, új forráskód bázis létrehozása (több millió leprogramozott forráskód-sor átalakítása és tesztelése),
 2. a megújult technológia következtében továbbfejlesztett, egyedileg kialakított és korszerű felhasználói élmény biztosítása,
 3. egyszerű, műszakilag jól menedzselhető üzemeltetési környezet megteremtése,
 4. az átalakított technológiára építő, napi piaci igényeket kiszolgáló új szoftvermodulok kifejlesztése (a meglévők frissítése mellett).

Az „UTD60” projektcélok megvalósítására szolgáló szoftvertechnológiák és új termékek:

 1. korszerű Microsoft .NET Framework technológia, alkalmazásplatform és a hozzá tartozó módszerek,
 2. Unify Team Developer 6 .NET fejlesztési keretrendszer,
 3. megújult felhasználói felület és kezeléstechnika,
 4. új IBSystem® telepítési és üzemeltetési környezet,
 5. külső rendszerekhez való kapcsolódási lehetőség webszolgáltatások igénybe vételével,
 6. szükség esetén böngészőben is működő üzleti modulok, funkciók elkészítése,
 7. mobilkészülék alapú kiegészítések létrehozása.

Versenyképes üzleti alkalmazások és innovatív szoftvertechnológiák

Magyarország megújul

A projekt alapvető célja, hogy a pályázó részére hosszútávon biztosítson egy új, korszerű, hatékony üzleti célú alkalmazásfejlesztési technológiát és több, aktuális piaci igényeket kiszolgáló szoftvertermékeket.

A projekt belsõ kódneve: „Rubicon”

Közreműködő szervezet:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztő Központ Zrt.

1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. irodaház fszt.

A „Rubicon” projekt célja:

 • hagyományos üzleti és vállalatirányítási rendszerek technológiai továbbfejlesztése,
 • napi piaci igényeket kiszolgáló új, portál alapú webes szoftvermodulok kifejlesztése,
 • új, üzleti adatokra alapuló kalkulációs és elemzőrendszer kifejlesztése,
 • új, korszerű mobileszközökön használható vezetői döntéstámogatási alkalmazások készítése.

A „Rubicon” projekt tárgyát a projektcélok megvalósítására szolgáló új szoftvertechnológiák és termékek jelentik:

 • „Smart” névvel jelzett szoftvertechnológia és komponenshalmaz, illetve portálmotor, melyek az üzleti, vállalatirányítási rendszerekből származó ügyviteli adatok szolgáltatás orientált közzétételére, valamint gyorsabb alkalmazásfejlesztési módszerek támogatására szolgálnak.
 • „WebBI” (Business Intelligence) nevű, portál alapú webes üzleti intelligencia szoftvertermék, mely az üzleti háttérrendszerekből származó adatokra alapozva képes azokat többféle szempontból, több dimenzióra tagolva, kereshető és rendezhető módon látványos grafikai elemek felhasználásával böngészőben ábrázolni, különféle táblázatok, grafikonok, mérők segítségével.
 • „WebCRM” (Customer Relationship Management) nevű, portál alapú webes ügyfélkapcsolat-menedzsment szoftvertermék, mely a hagyományos nyilvántartási adatok mellett képes a kapcsolati gráf vizuális, grafikus formában történő, böngészőn belüli megjelenítésére, közösségi hálózatok felé irányuló kapcsolattal együtt.
 • „WebShop” nevű, portál alapú webáruház szoftvertermék, mely önálló módon vagy a háttérrendszerekből származó üzleti adatokra alapulva képes a különféle termékek és szolgáltatások webes közzétételére.
 • „BizKalk” nevű szoftvertermék, mely önállóan vagy egy már meglévő üzleti, vállalatirányítási rendszer adataira támaszkodó, számolótábla alapú, Microsoft Excel és OpenOffice vagy LibreOffice Calc alkalmazásokkal fájlszinten együttműködő kalkulációs és elemzőrendszer.
 • „MobiSys” nevű szoftvertermék, mely önállóan, illetve meglévő üzleti, vállalatirányítási rendszerek háttéradatait képes különféle szempontok szerint mobilkészülékeken megjeleníteni, hogy a vezető azok alapján azonnali, gyors és hatékony döntéseket hozhasson függetlenül attól, hogy földrajzilag hol tartózkodik.

Az új technológia és a szoftvertermékek a ma létező egyik legnagyobb, műszakilag kifejlett, legújabb verziójú .NET alkalmazásfejlesztési bázisplatformra épülnek.

A projekt 2013.02.28-án eredményesen lezárult.

Innosmart

Mit mondanak rólunk

az Ügyfeleink?

Partnereink

Referenciák